Vergadering Raadsvergadering 03-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 28 januari 2016

2 INFORMEREND

21 Vragen/opmerkingen nav ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex art. 41 Reglement van Orde

22 Vragenhalfuurtje

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2016

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake het rapport van de raadswerkgroep CMD

42 Motie vreemd aan de orde van de dag over opening fietspad oude spoorbaan tussen Valkenswaard en Waalre

43 Motie vreemd aan de orde van de dag over afsteken vuurwerk door particulieren binnen de gemeentegrenzen

44 Motie vreemd aan de orde van de dag over inhuur en uitbesteed werk

45 Motie vreemd aan de orde van de dag over kerncentrales