Vergadering Raadsvergadering 26-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:30-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 22 oktober en 5 november 2015

14 Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie van de heer R.T.M.M. van Dijk

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake vaststelling 2e herziening exploitatieplan Lage Heide wonen

32 Voorstel inzake herindelingsregeling ter hoogte van Nieuwe Waalreseweg, Valkenswaard-Noord

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

43 Initiatiefvoorstel Valkenswaard Lokaal over de wijze van vertegenwoordiging Algemeen Bestuur MRE

44 Motie vreemd aan de orde van de dag over verbeterde afvalinzameling

45 Motie vreemd aan de orde van de dag over waterberging Luikerweg

46 Motie vreemd aan de orde van de dag over ondernemerschap Borkel en Schaft