Vergadering Raadsvergadering 05-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:12:30-18:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

2 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

21 Voorstel inzake businesscase toekomstbestendige tennisaccommodatie Den Dries

22 Voorstel inzake de begroting 2016-2019

Bijgevoegde documenten

23 Voorstel inzake septembercirculaire 2015

24 Motie vreemd aan de orde van de dag over parkeren

3 Afscheid van de heer E.J.E. van de Goor