Vergadering Raadsvergadering 09-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 28 mei en 4 juni 2015

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake Ergon jaarrekening 2014

32 Voorstel inzake Ergon begroting 2016

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake instellen rekenkamercommissie in samenwerking met gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck - Aansluitend installatie leden Rekenkamercommissie

42 Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regeling A2 samenwerking - begroting 2016 en jaarrekening 2014

Bijgevoegde documenten

43 Initiatiefvoorstel inzake Verordening Paracommercie

44 Voorstel inzake Grenscorrectie Valkenswaard bij bedrijf Coppelmans

45 Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit perceel Kluizerdijk 92

46 Motie vreemd aan de orde van de dag over de wachtlijst bouwkavels Lage Heide