Vergadering Raadsvergadering 28-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 23 april 2015

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake actualisatie bouwgrondexploiaties 2015

Bijgevoegde documenten

32 Voorstel inzake begroting GGD Brabant-Zuidoost 2016

33 Voorstel inzake begroting MRE 2016

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

401 Voorstel inzake concept beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 en conceptbegroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2016

402 Voorstel inzake begroting ODZOB 2016

403 Voorstel inzake begroting Cure 2016

404 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 245

Bijgevoegde documenten

405 Voorstel inzake Parkeervisie 2015

406 Voorstel inzake vrijetijdsbeleid Valkenswaard 2015-2020

407 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie CDA over overlast van muggen in Borkel en Schaft en de Malpie

408 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie CDA over het openstellen van de bossen voor menners en ruiters

409 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie CDA over de planning van rampenoefeningen

410 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie H&G over het betalingsgedrag van de gemeente Valkenswaard

411 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie H&G, CDA, PvdA en VVD over oldtimers op de Markt

412 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie H&G over speeltuin Geenhoven en overige verenigingen betrokken bij het ophalen van oud papier in de gemeente Valkenswaard