Vergadering Raadsvergadering 04-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

DOOR TECHNISCHE PROBLEMEN ZIJN ER GEEN VOLLEDIGE GELUIDSOPNAMEN. DE OPNAME BEGINT HALVERWEGE DE BESPREKING VAN DE JAARSTUKKEN.

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

 

Bijgevoegde documenten

2 INFORMEREND

21 Voorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2014

22 Voorstel inzake de nota reserves en voorzieningen

23 Motie vreemd aan de orde van de dag over de WMO-cheques

24 Motie vreemd aan de orde van de dag over Peuterdorp

25 Motie vreemd aan de orde van de dag over de Alderstafel