Vergadering Raadsvergadering 15-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:21:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

21 Voorstel inzake benoemen leden Auditcommissie en Werkgeverscommissie en benoemen van voorzitter en plv. voorzitter raadscommissie en wnd. voorzitter gemeenteraad

22 Initiatiefvoorstel inzake coalitieprogramma gemeente Valkenswaard 2014-2018

23 Initiatiefvoorstel inzake benoemen wethouders

24 Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadslid dhr. C. Marchal