Vergadering Raadsvergadering 26-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Onderzoek van de geloofsbrieven van de op 19 maart 2014 gekozen raadsleden

32 Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad