Vergadering Raadsvergadering 25-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van 27 februari en 6 maart 2014

2 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

21 Voorstel inzake de gemeentelijke reactie op het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Grenscorridor N69