Vergadering Raadsvergadering 28-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 28 februari 2013

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - hamerstukken

4 BESLUITVORMEND - bespreekstukken

41 Voorstel inzake bestemmingsplan Centrum

ter inzage liggend stuk 1) ontwerpbestemmingsplan Centrum kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl

42 Voorstel inzake bestemmingsplan Kernwinkelgebied

ter inzage liggend stuk 1) ontwerpbestemmingsplan Kernwinkelgebied kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl

 

43 Voorstel inzake stedenbouwkundig ontwerp Waalreseweg (voormalig LTS)

44 Voorstel inzake actualisatie bouwgrondexploitaties 2012

45 Voorstel inzake 1e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat

46 Voorstel inzake huisvesting gemeentewerf en milieustraat

ter inzage liggend stuk II ligt op de afdeling.

47 Voorstel inzake beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

48 Motie vreemd aan de orde van de dag