Vergadering Raadsvergadering 01-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:12:30-19:00

AGENDAPUNTEN:

0 Behandeling van de begroting 2013 met daarmee samenhangende voorstellen

Bijgevoegde documenten