Vergadering Raadsvergadering 25-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 29 maart 2012

4 Voorstel inzake vaststellen van de Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen

5 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

6 Voorstel inzake instemming met het Gebiedsakkoord N69

7 Voorstel inzake wijzigen van de Bouwverordening Valkenswaard 2010 naar aanleiding van het invoeren van het Bouwbesluit 2012

8 Voorstel inzake het vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012