Vergadering Raadsvergadering 26-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 22 december 2011

4 Vaststellen van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016

5 Vaststellen van de “ Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard” met bijbehorende toelichting

6 Vaststellen van de “ Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen gemeente Valkenswaard 2012” met bijbehorende toelichting

7 Vaststellen van het de nota Evenementenbeleid 2012-2016

8 Vaststellen van de nota Cultuurbeleid 2012-2015

9 Vaststellen van de controleverordening gemeente Valkenswaard 2012 en het Programma van Eisen “ accountancydiensten”

10 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

11 Vaststellen van de Nota Grondbeleid 2011

12 Vaststellen van het gewijzigde Milieubeleidsplan

13 Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 215.000,-- voor de onmiddellijke vervanging van risicovolle masten en armaturen in 2012