Vergadering Raadsvergadering 26-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 28 april 2011

4 Instemmen met het voostel een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de Milieustraat aan De Vest 15

5 Instemmen met het antwoord aan het Dagelijks Bestuur van het SRE met betrekking tot de concept-begroting 2012 en de Regionale Agenda 2011-2014

6 Instemmen met het voorstel om over te gaan tot een gezamenlijke aanbieding (A2 verband) van de accountantscontrole

7 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

8 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende beleidsregels kruimelgevallen

9 Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot informatie over grondverkoop Carolusdreef