Vergadering Raadsvergadering 03-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 vaststellen van de besluitenlijst van 29 april 2010

Bijgevoegde documenten

4 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

5 Instemmen met de 3e wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling SRE en bijbehorende toelichting en een reactie vaststellen op de conceptbegroting 2011.

6 Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2009.

7 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA

Bijgevoegde documenten

8 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G

Bijgevoegde documenten

9 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G

Bijgevoegde documenten