Vergadering Raadsvergadering 01-07-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

3 vaststellen van de besluitenlijst van 3 juni 2010

4 Het bestemmingsplan "Mgr. Kuijpersplein 18" vaststellen en de zienswijze van reclamant ontvankelijk te verklaren

5 Instemmen met het voorstel met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de "achtervangovereenkomst gemeente 2011" aan te gaan

6 Instemmen met de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven en het Dagelijks Bestuur hierover op de hoogte stellen

7 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

8 Het bestemmingsplan "Dommelen 2009" gewijzigd vaststellen en de ingekomen zienswijzen conform de Nota van zienswijzen te behandelen

9 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een brede school de Vlaswiek

10 Instemmen met de voorgestelde systematiek voor de actualisatie van de bestemmingsplannen in Valkenswaard

11 Instemmen met het voorstel om de externe klachtenbehandeling vooralsnog voort te zetten bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant

12 Vaststellen van de verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010

13 Onder voorbehoud instemmen met de concept-begroting 2011 van de GGD Brabant-Zuidoost en het Dagelijks Bestuur hierover op de hoogte stellen