Vergadering Raadsvergadering 29-06-2017

Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:
 
1 ALGEMEEN
 
11Opening
 
12Vaststellen van de agenda
 
2 INFORMEREND
 
21Vragenhalfuurtje
 
22Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO
 
3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken
 
4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken
 
41Voorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2016