Vergadering Raadsvergadering 23-05-2017

Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:
 
1 ALGEMEEN
 
11Opening
 
12Vaststellen van de agenda
 
13Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering en de besloten vergadering van 20 april 2017
 
2 INFORMEREND
 
21Vragenhalfuurtje
 
22Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO
 
3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken
 
31Voorstel inzake bestemmingsplan Berkheuvels 5
 
32Voorstel inzake zienswijze Werkplaats Wonen
 
33Voorstel inzake Meerjaren Investeringsplan Buitensportaccommodaties
 
34Voorstel inzake Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant begroting 2018
 
4 BESLUITVOMEND - Bespreekstukken
 
41Voorstel inzake Metropoolregio Eindhoven begroting 2018
 
42Voorstel inzake Veiligheidsregio Brabant Zuidoost begroting 2018
 
43Voorstel inzake GGD begroting 2018
 
44Voorstel inzake weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard
 
45Voorstel inzake herinrichting voormalige tennisterreinen en gebouwen Pastoor Heerkensdreef Valkenswaard
 
46Voorstel inzake OV-visie gemeente Valkenswaard
 
47Voorstel inzake eerste actualisatie bouwgrondexploitaties 2017
 
48Voorstel inzake Projectsubsidie Valkenswaard Marketing