Privacy

De gemeente Valkenswaard heeft een eigen privacybeleid en -reglement. Daarin zijn verschillende onderwerpen opgenomen die voor u van belang kunnen zijn.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

T: (040) 208 3444
E: FG@a2samenwerking.nl