Nevenfuncties college

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen

040-208 34 52
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfuncties en organisaties

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard / Heeze-Leende / Cranendonck) 0 wisselend
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten 0 wisselend
VNG-portefeuillehouder Ondermijning (commissie Bestuur en Veiligheid) 0 wisselend
Landelijk Overleg Veiligheid en Politie LOVP (‘Artikel 19-overleg’) 0 wisselend
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV 0 wisselend
Lid Politieonderwijsraad-Commissie Onderwijs  0 wisselend
Stuurgroep RIEC Brabant/Zeeland als vice-voorzitter Oost-Brabant 0 wisselend
Regionale Driehoek Ondermijning Oost-Brabant 0 wisselend
Portefeuillehouder Ondermijning Driehoek Dommelstroom (6 gemeenten) 0 wisselend
Veiligheidsoverleg Oost-Brabant, o.a. uniformering bestuurlijke aanpak 0 wisselend
Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur  0 wisselend
Algemeen Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform 0 wisselend
Vice-voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Brabant én landelijk (en als zodanig plv. lid CDA-partijbestuur) 0 wisselend
Comité van Aanbeveling Operation Market Garden 2019  0 wisselend
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen) 0 wisselend
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) 0 wisselend

Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen 

Wethouder Th.P.Th.H. Geldens

040-208 34 19
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen directeur Commercieel Talent 2000 150 uur
Voorzitter Rode Kruis Valkenswaard / A2 Samenwerking 0 250 uur
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure 0 wisselend
Bestuurder Schaapsloop Energieneutraal  0 wisselend
Bestuurslid Helder & Gedreven Valkenswaard 0 wisselend

Wethouder C. Marchal

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurslid stichting Tonproatersconcours Valkenswaard 0
Gildebroeder Sint Catharinagilde 0
Algemeen Bestuur Ergon 0
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost 0
Algemeen Bestuur Cure 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE 0
Lid stuurgroep Mobiliteit MRE 0
Lid koplopersgroep Tranisitie Landelijk gebied MRE 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk gebied MRE 0
Bestuurslid Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 0
Voorzitter BGTS Groote Heide 0
Lid LAG (Leader) 0
Lid bestuurlijke werkgroep Planstudie Zuid N69 0
Lid bestuurlijk overleg Platform A2 0
Bestuurslid A2 Samenwerking 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering A2 Samenwerking 0
Lid Stuurgroep Gezonde Duurzame Leefomgeving 0
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda ZO Slim Bereikbaar 0
Lid Breed Bestuurlijk Overleg Taxbus 0
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant 0

Wethouder M.H. Theus

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur bij Ergon 0
Algemeen bestuur GGD Zuid Oost Brabant 0
Algemeen bestuur Zorg en veligheidshuis Brabant Zuid Oost 0
Bestuurslid bij de Stichting Kapellerput Vrijwilligersvergoeding van 1700,- 40 uur