Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Nevenfuncties college

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen

040-208 34 52
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfuncties en organisaties

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard / Heeze-Leende / Cranendonck) 0 wisselend
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten 0 wisselend
VNG-portefeuillehouder Ondermijning (commissie Bestuur en Veiligheid) 0 wisselend
Landelijk Overleg Veiligheid en Politie LOVP (‘Artikel 19-overleg’) 0 wisselend
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV 0 wisselend
Lid Politieonderwijsraad-Commissie Onderwijs  0 wisselend
Stuurgroep RIEC Brabant/Zeeland als vice-voorzitter Oost-Brabant 0 wisselend
Regionale Driehoek Ondermijning Oost-Brabant 0 wisselend
Portefeuillehouder Ondermijning Driehoek Dommelstroom (6 gemeenten) 0 wisselend
Veiligheidsoverleg Oost-Brabant, o.a. uniformering bestuurlijke aanpak 0 wisselend
Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur  0 wisselend
Algemeen Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform 0 wisselend
Vice-voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Brabant én landelijk (en als zodanig plv. lid CDA-partijbestuur) 0 wisselend
Comité van Aanbeveling Operation Market Garden 2019  0 wisselend
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen) 0 wisselend
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) 0 wisselend

Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen 

Wethouder Th.P.Th.H. Geldens

040-208 34 19
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen directeur Commercieel Talent 2000 150 uur
Voorzitter Rode Kruis Valkenswaard / A2 Samenwerking 0 250 uur
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure 0 wisselend
Bestuurder Schaapsloop Energieneutraal  0 wisselend
Bestuurslid Helder & Gedreven Valkenswaard 0 wisselend

Wethouder C. Marchal

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurslid stichting Tonproatersconcours Valkenswaard 0
Gildebroeder Sint Catharinagilde 0
Algemeen Bestuur Ergon 0
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost 0
Algemeen Bestuur Cure 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE 0
Lid stuurgroep Mobiliteit MRE 0
Lid koplopersgroep Tranisitie Landelijk gebied MRE 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk gebied MRE 0
Bestuurslid Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 0
Voorzitter BGTS Groote Heide 0
Lid LAG (Leader) 0
Lid bestuurlijke werkgroep Planstudie Zuid N69 0
Lid bestuurlijk overleg Platform A2 0
Bestuurslid A2 Samenwerking 0
Lid portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering A2 Samenwerking 0
Lid Stuurgroep Gezonde Duurzame Leefomgeving 0
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda ZO Slim Bereikbaar 0
Lid Breed Bestuurlijk Overleg Taxbus 0
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant 0

Wethouder M.H. Theus

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur bij Ergon 0
Algemeen bestuur GGD Zuid Oost Brabant 0
Algemeen bestuur Zorg en veligheidshuis Brabant Zuid Oost 0
Bestuurslid bij de Stichting Kapellerput Vrijwilligersvergoeding van 1700,- 40 uur