Ingekomen brieven

Beantwoording van vragen door het college is de zogenaamde passieve informatieplicht van het college. Daarnaast heeft het college een actieve informatieplicht aan de raad. Het college moet de raad over alles informeren dat hij voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

De raad ontvangt ook informatie van burgers, provincie, enz.

Brieven van het college aan de raad

Raadpleeg de brieven van het college aan de raad.

Naar brieven van het college

Brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

Raadpleeg de brieven van overheidsorganisaties en overige instellingen.

Naar de pagina

Ingekomen brieven inwoners

Raadpleeg de brieven van inwoners.

Naar brieven van inwoners

Weeklijsten ingekomen stukken

Raadpleeg de weeklijsten ingekomen stukken.

Naar weeklijsten ingekomen stukken