Historie

2011

 • Vaststelling Toekomstvisie Valkenswaard 2030 door gemeenteraad.

2013

 • Start vertaling van de Toekomstvisie Valkenswaard 2030 naar concrete doelen.
 • Onderzoek naar de staat van Valkenswaard anno 2013.
 • Enquête naar de beleving van burgers door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 • Het gesprek met de inwoners, verenigingen en ondernemers (participatietraject).

2014

2015

 • Start programma Sterk in je Werk, het organisatieontwikkelingsprogramma van de ambtelijke organisatie.
 • Start project Citymarketing.
 • Oplevering van het Verhaal van Valkenswaard (Citymarketing)

2016

2017

 • Start programma Natuurlijk Avonturen Landschap De Groote Heide (de Gebiedsvisie De Groote Heide voor Valkenswaard). 
 • Start participatietraject Omgevingswet (burger- en overheidsparticipatie)
 • De huisstijl van de Toekomstvisie 2030 krijgt een vernieuwd jasje en sluit aan bij de huisstijl van Valkenswaard Marketing. 

2018

 • Nieuwe gemeenteraad bevestigt Toekomstvisie 2030 in hoofdlijnenakkoord ‘Koersvast en vernieuwend 2018-2022’
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Valkenswaard en provincie Noord-Brabant over overdracht N69