Handhaving

Het gemeentelijk beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is vastgelegd in het Uitvoerings- en handhavingsbeleid 2019-2022 dat samen met de A2-gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende is opgesteld. 

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma (webpagina nota's en notities > onder kopje 'vergunning, toezicht en handhaving) vastgesteld door het college.

Specifieke beleidsregels voor toezicht en handhaving in de horeca staan in het Horecastappenplan (webpagina nota's en notities > onder kopje 'Veiligheid').

Van uitgevoerde toezichts- en handhavingsactiviteiten wordt jaarlijks een handhavingsjaarverslag opgesteld.