Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-gemeenteraad_42866/

Wat doet de griffie?

De griffier is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083407 of via cobie.miedema@valkenswaard.nl

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-griffie_42869/

Moties

De door de raad aangenomen moties.

Naar de pagina

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven: Drie decentralisaties, Economisch Nieuws, Europalaan, Lage Heide, N69, Samenwerking A2-gemeenten, Sportverenigingen, Toekomstvisie, Toekomstvisie Brandweerzorg.

Naar de pagina

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Valkenswaard bestaat uit 23 raadsleden: contactgegevens en nevenfuncties.

Naar de pagina

Login raad

Afgeschermd extranet voor de gemeenteraad.

Naar de pagina

Antwoorden op vragen van raadsleden

Welke antwoorden heeft de gemeenteraad van het college gekregen?

Naar de pagina

Verslagen Gemeenschappelijke Regelingen

Verslagen gemeenschappelijke regelingen van A2 samenwerking, Cure, Ergon, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost.

Naar de pagina

Vergaderingen

Raadsvergaderingen, commissievergaderingen, agenda's, notulen, themabijeenkomsten en presentaties.

Naar de pagina

Ingekomen brieven

Brieven van het college aan de raad, brieven inwoners, overheidsorganisaties en andere instellingen, weeklijsten.

Naar de pagina

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Valkenswaard.

/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_42860/