Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-gemeenteraad_42866/

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Valkenswaard bestaat uit 23 raadsleden: contactgegevens en nevenfuncties.

Naar de pagina

Uitzendingen vergaderingen

Heeft u een vergadering gemist? Hier kunt u de vergaderingen terugkijken.

Naar de uitzendingen

Moties en amendementen

De door de raad ingediende moties en amendementen. Vindt u niet wat u zoekt, stuur dan een mail naar griffie@valkenswaard.nl.

Naar moties

Nieuwsbrieven

De door de griffie geselecteerde nieuwsbrieven.

Naar nieuwsbrieven

Vergaderingen

Raadsvergaderingen, commissievergaderingen, agenda's, notulen, themabijeenkomsten en presentaties.

Naar de vergaderingen

Wat doet de griffie?

De griffier is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083407 of via cobie.miedema@valkenswaard.nl

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-griffie_42869/

Gedragscode

De gedragscode voor gemeenteraadsleden en het protocol ┬┤Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Valkenswaard┬┤.

Naar de gedragscode en het protocol

Antwoorden op vragen van raadsleden

Welke antwoorden heeft de gemeenteraad van het college gekregen?

Naar de pagina

Verslagen Gemeenschappelijke Regelingen

Verslagen gemeenschappelijke regelingen van A2 samenwerking, Cure, Ergon, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost.

Naar de pagina

Vergaderschema

Bekijk het actuele jaarrooster.

Naar de pagina

Login raad

Afgeschermd gedeelte voor de gemeenteraad.

Naar de pagina

Ingekomen brieven

Brieven van het college aan de raad, brieven inwoners, overheidsorganisaties en andere instellingen, weeklijsten.

Naar de pagina

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Valkenswaard.

/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_42860/