Nota kaders

De gemeente maakt elk jaar een kadernota waarin vier jaar vooruit wordt gekeken.