Besluitenlijsten B&W

Elke week neemt het college van burgemeester & wethouders (B&W) allerlei besluiten. Een samenvatting hiervan staat in de besluitenlijsten.

Te downloaden: