Vergadering Commissievergadering 15-10-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 10 september 2020

3 Agendapunten fysiek domein

31 Voorstel inzake nota grondbeleid 2020-2023 gemeente Valkenswaard

32 Voorstel inzake koersdocument Omgevingsvisie

4 Agendapunten domein middelen/algemeen

41 Voorstel inzake participatiewijzer Valkenswaard

42 Voorstel inzake Controleprotocol 2020, met bijbehorend toetsingskader

5 Rondvraag