Vergadering Commissievergadering 10-09-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de verslagen van de commissievergaderingen van 11 en 18 juni 2020 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake bestemmingsplan Molenstraat 197-199 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake aanwijzing beschermd gemeentelijk dorpsgezicht Achterste Brug Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake beschikbaar stellen voorbereidingskrediet parkeren Valkenswaard-Zuid Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake evaluatie en plan van aanpak doorontwikkeling voedselvoorziening Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

51 Voorstel inzake Bestuursrapportage 2020 Bekijk dit agendapunt online

52 Voorstel inzake zienswijze toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

53 Voorstel inzake verlenging overeenkomst accountant Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten