Vergadering Commissievergadering 14-05-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake Regionaal Streefbeeld Landelijk Gebied Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake begroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake vierde wijziging gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en meerjarenplan en financiering Brainport Development NV Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten