Vergadering Commissievergadering 04-12-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 november 2019 Bekijk dit agendapunt online

2b Voorstel inzake bestemmingsplan Kerkeind

Bijgevoegde documenten

3 Agendapunten sociaal domein Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake herijking subsidiebeleid Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake aanvullend advies inzake aanwijzing lokale omroep 2019-2024 Bekijk dit agendapunt online

4 Agendapunten domein middelen/algemeen Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2017 Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake lokale rechtspositiebepalingen voor raads- en commissieleden Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten