Vergadering Commissievergadering 14-11-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de verslagen van de commissievergaderingen van 5 september, 9 oktober en 10 oktober 2019 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake bestemmingsplan Kerkeind Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

32 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 120-128 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

33 Voorstel inzake projectenportefeuille Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake actualisatie parkeervisie Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN / ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake concept-werkprogramma en begrotingswijziging Metropoolregio Eindhoven 2020 Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake verordening Rekenkamercommissie Valkenswaard 2019 en benoeming van de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online