Vergadering Commissievergadering 12-09-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake bestemmingsplan "Het Broek 20" Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake vervanging tractie beheer openbare ruimte Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake normen en criteria voor volgen inspraakprocedure Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake benoemen 2e plaatsvervangend griffier Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online