Vergadering Commissievergadering 16-05-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 4 april 2019 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake startnotitie Omgevingsvisie Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake herijking Fietsbeleidsplan 2019 Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake 1e actualisatie grondexploitaties Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2020 Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake strategische plan Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

51 Voorstel inzake conceptbegroting 2020 Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

52 Voorstel inzake conceptbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten