Vergadering Commissievergadering 14-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 17 januari 2019 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021 Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake verlenging beleidsplannen Sociaal Domein tot en met 31 december 2019 Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

51 Voorstel inzake aanwijzing lokale omroep 2019-2024 Bekijk dit agendapunt online

52 Voorstel inzake samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten