Vergadering Commissievergadering 17-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 29 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Masterplan De Groote Heide - Dommelland Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 26 Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake bestuurlijke integriteit Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake regionaal risicoprofiel 2019-2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten