Vergadering Commissievergadering 27-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 30 augustus 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake 2e actualisatie grondexploitaties Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergeijk en Veldhoven Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake huisvesting van de Boodschappenmand/voedselbank Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

51 Voorstel inzake tweede bestuursrapportage 2018 Bekijk dit agendapunt online

6 Opiniërende bespreking van de concept reactie op de notitie van het MRE “bouwstenen voor een effectieve samenwerking” Bekijk dit agendapunt online

7 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online