Vergadering Commissievergadering 12-06-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 24 mei 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 Agendapunten domein middelen/algemeen Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake de eerste bestuursrapportage 2018 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake de Nota Kaders 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

4 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online