Vergadering Commissievergadering 12-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 7 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Implementatieplan Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake bestemmingsplan Borkel en Schaft Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 120-12 Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake definitieve verklaring van geen bedenkingen Valkenierstraat 43 Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van de verbreding van het fietspad op de Malpie Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

51 Voorstel inzake 2e bestuursrapportage 2017 Bekijk dit agendapunt online

52 Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “A2-samenwerking….en route” Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten