Vergadering Commissievergadering 09-02-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 19 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake bestemmingsplan Kromstraat 42-44 Bekijk dit agendapunt online

4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake Strategisch Plan GRWRE 2017-2020 Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017 Bekijk dit agendapunt online

5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

6 Opiniërende bespreking "evaluatie samenwerking Metropoolregio Eindhoven" Bekijk dit agendapunt online

Deze bespreking wordt gehouden ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst van 22 februari 2017. De bespreking vindt plaats aan de hand van de twee door Berenschot geformuleerde onderzoeksvragen. 

7 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten