Vergadering Commissievergadering 14-05-2020

Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven
 
1 Vaststellen van de agenda
 
2 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN
 
21Voorstel inzake Regionaal Streefbeeld Landelijk Gebied
 
3 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN
 
31Voorstel inzake begroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost
 
32Voorstel inzake vierde wijziging gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
 
33Voorstel inzake begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven
 
4 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN
 
41Voorstel inzake begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en meerjarenplan en financiering Brainport Development NV
 
42Voorstel inzake begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 
5 Rondvraag