Vergadering Commissievergadering 04-12-2019

Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Wout Verhoeven
 
1 Vaststellen van de agenda
 
2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 november 2019
 
2bVoorstel inzake bestemmingsplan Kerkeind
 
3 Agendapunten sociaal domein
 
31Voorstel inzake herijking subsidiebeleid
 
32Voorstel inzake aanvullend advies inzake aanwijzing lokale omroep 2019-2024
 
4 Agendapunten domein middelen/algemeen
 
41Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2017
 
42Voorstel inzake lokale rechtspositiebepalingen voor raads- en commissieleden
 
5 Rondvraag