Vergadering Commissievergadering 12-10-2017

Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:
 
1 Vaststellen van de agenda
 
2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 7 september 2017
 
3 AGENDAPUNTEN FYSIEK DOMEIN
 
31Voorstel inzake Implementatieplan Omgevingswet
 
32Voorstel inzake bestemmingsplan Borkel en Schaft
 
33Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 120-12
 
34Voorstel inzake definitieve verklaring van geen bedenkingen Valkenierstraat 43
 
35Voorstel inzake beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van de verbreding van het fietspad op de Malpie
 
4 AGENDAPUNTEN SOCIAAL DOMEIN
 
5 AGENDAPUNTEN DOMEIN MIDDELEN/ALGEMEEN
 
51Voorstel inzake 2e bestuursrapportage 2017
 
52Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “A2-samenwerking….en route”
 
6 Rondvraag