Commissievergaderingen

Tijdens de commissievergaderingen verzamelen de raadsleden informatie voor de komende raadsvergadering. Insprekers kunnen hun mening geven over de voorstellen die op de agenda van de commissie staan. Vaak geven de raadsleden tijdens de commissievergadering ook al hun (voorlopige) mening over de voorstellen die op de agenda staan.

Insprekers krijgen (maximaal) 5 minuten spreektijd. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.