College

Samenstelling college B&W

Een overzicht van alle collegeleden van de gemeente Valkenswaard en hun takenpakket.

Naar de pagina

Besluitenlijsten

Wat heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) besloten?

Ga naar de pagina

Nieuws

Het laatste nieuws van de gemeente. Volg ons ook via Twitter en Facebook.

Naar de pagina

Nevenfuncties college

Welke functies hebben de collegeleden vanuit hun werk voor de gemeente Valkenswaard en daarnaast?

Ga naar de pagina

Activiteiten college

Icon

De activiteitenkalender van het college
 

Naar de activiteitenkalender college

Collegeprogramma 2018-2022

Hier werkt het college van burgemeester en wethouders (B&W) tot de volgende verkiezingen aan.

Naar de pagina

Gedragscode bestuurders

De gedragscode voor gemeenteraadsleden en het protocol ┬┤Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Valkenswaard┬┤.

Naar de gedragscode en het protocol