2019-08-07 Brainport Development - MRE Brainport Regiodeal voortgang + financieringsregeling