2018-11-12 Cliëntenraad Werk en Inkomen A2 gemeenten - Negatieve inkomenseffecten 2019