2018-08-31 Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging - Zondagsrust