2018-03-01 De Sociale Alliantie - Manifest over lokale bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid