2017-11-15 Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners - Essay Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek