2016-08-04 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Herziene handreiking burgemeestersbenoemingen